สำหรับท่านที่ สนใจร่วมธุรกิจกับเรา และ ต้องการทำตลาดบนโลกออนไลน์ 

ที่เรียกว่า  Online Marketing แต่ท่านยังไม่เชี่ยวชาญ หรือ ยังทำไม่เป็น

แต่มีความตั้งใจจริง ติดต่อเข้ามา เรายินดีจะเป็นที่ปรึกษา

และสอนวิธีการทำตลาด บนโลก Online ให้จนกว่าจะทำเป็น

และ มีรายได้ สร้างชีวิตใหม่

หมายเหตุ :รับเฉพาะท่านที่ มีความตั้งใจ มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

 “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ .. คือเป้าหมายที่เรา

..จะก้าวไปด้วยกัน

                                                                                            Paphada Suwannabool